เกี่ยวกับเราสวนผึ้งออร์ดิด
  1. ชื่อ  :  สวนผึ้งออร์คิด
  2. ประเภท  :  สวนกล้วยไม้
  3. ที่อยู่  :  313/2 หมู่ 3 ตำบลสวนผึ้ง  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
  4. โทรศัพท์  :  032-711230  มือถือ  08-7915-0699
  5. เวลาเปิดบริการ  :  8:00-17:00 น. เปิดบริการทุกวัน
  6. ค่าบริการ  :  20 บาท /คน  เด็กและผู้สูงอายุเข้าชมฟรี
  7. สถานที่จอดรถ  :  ฟรี
  8. สิ่งอำนวยความสะดวก  :  ห้องน้ำ
  9. Website  :  https://suanphueng.ifelse.co/
  10. Facebook : https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94-1693560637365084/?epa=SEARCH_BOX