เกี่ยวกับสวนผึ้ง

 สวนผึ้ง ออร์คิด 

สวนผึ้ง ออร์คิด สถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเข้าชมดอกกล้วยไม้ ในโรงปลูกแบบใกล้ชิด  กล้วยไม้หลากหลายสกุลสีสันสวยงาม โดยเฉพาะกล้วยไม้บางสกุล เช่น แวนด้า ที่จะออกดอกสมบูรณ์เมื่ออยู่ในที่สูงอย่างอำเภอสวนผึ้ง  นอกจากนี้ยังสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝาก โดยสามารถเลือกได้เองในสวน  ที่นี่ยังเพิ่มพื้นที่ปลูกสวนกุหลาบเพื่อให้เป็นอีกทางเลือกในการซื้อกลับบ้าน  ภายในสวนผึ้งออร์คิด ยังมีบ่อปลาโดยมีแพทางเดินไปยังกลางบ่อเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับการให้อาหารปลา

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 032-711230  มือถือ  08-7915-0699